Tekst Grootte:

Website Privacybeleid

Ingangsdatum: 01/04/2019

Welkom op de website.

Deze website wordt gecontroleerd door Baush & Lomb B.V.B.A en Bausch & Lomb Pharma S.A. ("Bausch Health" of "wij"), de gegevensbeheerder. Dit Privacybeleid van de website (het "Privacybeleid") beschrijft hoe wij informatie over u ("Persoonlijke informatie") die we via deze website kunnen verkrijgen, en in het bijzonder via het online bestelsysteem, verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. We verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving die van kracht is in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

We verwerken persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden:

 • Om een door u gevraagde dienst aan te bieden, zoals het gebruik van onze website en het online bestelsysteem, en om uw bestellingen te beheren

  Wanneer u een account aanmaakt voor toegang tot ons online bestelsysteem, verzamelen wij uw volledige naam, e-mailadres, klantnummer, gebruikersnaam, wachtwoord en de datum waarop uw account is aangemaakt. We kunnen ook uw telefoonnummer verzamelen als u dit op optionele basis aan ons verstrekt. Wanneer u ons online bestelsysteem opent met uw account, maken we een login-ID en registreren we de datum en het uur waarop u bent ingelogd.

  Wanneer u online producten bestelt, verzamelen wij uw contactgegevens, informatie over de bestelde producten of de geretourneerde producten, bestelreferentienummer, verzendinformatie, betalingsinformatie en andere informatie die nodig is om de transactie uit te voeren.
 • Om aan onze zakelijke behoeften te voldoen

  Wanneer u onze website bezoekt, loggen onze servers automatisch technische gegevens over bezoekers in om onze website weer te geven, voor veiligheidsdoeleinden en voor gebruik bij de analyse van de prestaties van onze website.

  De persoonlijke informatie die we verzamelen, zoals uw gebruik van uw account op ons online bestelsysteem, wordt ook door ons gebruikt voor interne doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en promoties, het beheren van klantaccounts, het leren kennen van de behoeften van onze klanten en het contact maken met klanten voor onderzoek en informatiedoeleinden.

  Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in het kader van een zakelijke transactie en om onze rechten of eigendom te beschermen, onze gebruiksvoorwaarden en wettelijke kennisgevingen af te dwingen en juridische claims in te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen

  Wij verwerken uw persoonlijke informatie om te voldoen aan belasting-, boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van commerciŽle transacties. Daarnaast verwerken wij uw persoonlijke gegevens wanneer dit wettelijk vereist is of worden afgedwongen door een rechterlijk bevel of een andere bindende beslissing.

Met uw toestemming

In sommige omstandigheden kunnen we uw toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het gebruik van bepaalde cookies, voor het gebruik van uw e-mailadres [of mobiel telefoonnummer] voor reclamedoeleinden, of wanneer u zich abonneert op bepaalde services (bijvoorbeeld een reguliere nieuwsbrief). U hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van marketingmails intrekken op uw "profiel" -pagina op het online bestelsysteem.

Onze website is niet gericht op kinderen. Als u echter jonger bent dan 16, dient u ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken zonder eerst toestemming van een ouder of voogd te hebben verkregen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken of delen voor doeleinden die niets te maken hebben met degene die in dit privacybeleid worden beschreven zonder u eerst op de hoogte te stellen en, waar nodig, u een keuze te bieden om te bepalen of we uw persoonlijke gegevens op deze andere manier mogen gebruiken.

Het delen van informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden delen met:

 • andere entiteiten van de Bausch-bedrijvengroep;
 • dienstverleners in verband met de werking van deze website en ons bedrijf, waaronder websitehosting, de levering van technologiegerelateerde diensten, betalingsverwerking en autorisatie, verzending en distributie van bestelde producten, productretournering en distributie van promotiemateriaal;
 • overheidsinstanties, overheidsinstanties of andere wetshandhavingsfunctionarissen en de rechtbanken, zoals vereist of toegestaan door de wet of wanneer gedwongen door een bindend bevel; en
 • andere derden in verband met een bedrijfsreorganisatie, verkoop of overdracht van activa, fusie of afstoting van Bausch of een van onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens deelt met entiteiten in landen buiten de EER of Zwitserland die niet voorzien in een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming, zullen we contractuele garanties (dwz modelbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie) opstellen in overeenstemming met toepasselijke gegevens beschermingswet. U kunt de contactgegevens hieronder gebruiken om meer informatie aan te vragen.

Dataveiligheid

Wij handhaven gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Helaas kan geen enkel informatiebeveiligingssysteem 100% veilig zijn. Als een resultaat, hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van de persoonlijke informatie niet garanderen of garanderen tegen onvoorspelbaar verlies of ongeoorloofde toegang.

Jouw rechten

Behoudens beperkingen onder toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om bij ons om toegang, rectificatie, verwijdering, beperking en beŽindiging van de verwerking en portabiliteit van uw persoonlijke informatie te vragen en niet om te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dergelijke verzoeken kunnen worden gericht aan de onderstaande contactgegevens.

Data-integriteit

We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verzamelen relevant is voor de doeleinden waarvoor deze zal worden gebruikt en dat de persoonlijke informatie betrouwbaar is voor het beoogde gebruik en correct, volledig en actueel is. In sommige gevallen moeten we echter op individuele gebruikers vertrouwen voor het verstrekken en onderhouden van nauwkeurige persoonlijke gegevens. U bent ervoor verantwoordelijk dat uw informatie up-to-date en accuraat is wanneer u deze aan ons verstrekt en waar onze services u de tools bieden om uw informatie te onderhouden.

Bewaring van persoonlijke gegevens

We zullen persoonlijke informatie alleen bewaren zolang als ons wordt opgedragen door de toepasselijke wet (en), of zolang als nodig is voor het doel (de doeleinden) waarvoor het wordt verwerkt. We zullen persoonlijke informatie verwijderen wanneer deze niet langer nodig is en in ieder geval na het verstrijken van de maximale bewaartermijn die is vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Als we materiŽle wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, plaatsen we een herziene link op de startpagina van de website die aangeeft "Herzien privacybeleid" of een vergelijkbare kennisgeving over de wijzigingen. U dient deze website regelmatig te controleren om te zien of er recente wijzigingen in dit privacybeleid zijn aangebracht. U kunt ook zien of dit privacybeleid onlangs is gewijzigd door de ingangsdatum te controleren die aan het begin van dit privacybeleid is gepubliceerd.

Links naar andere internetwebsites

De privacypraktijken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid zijn alleen voor deze website en andere specifieke activiteiten. Andere websites die door derden worden gehost, kunnen verschillende werkwijzen hebben. Als u naar andere websites linkt of anderszins bezoekt die door derden worden beheerd, raadpleegt u het privacybeleid dat op die websites wordt gepost. Wij hebben geen controle over die websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het beleid en de praktijken die door derden worden gevolgd.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een tekstbestand dat kleine hoeveelheden informatie bevat die wordt gedownload van het opslagmechanisme van uw apparaat wanneer u een webpagina op de website opent en die vervolgens kan worden geopend door onze webservers.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken.

Cookie naam leverancier Cookie Type Doel Duur van de cookie
JSESSIONID Bausch+Lomb Eerste partij cookie / essentiŽle cookie Zorgt ervoor dat de webserver weet welke sessie bij welke gebruiker hoort en welke producten u in uw winkelwagentje hebt geplaatst. Het biedt Bausch ook de mogelijkheid sessietellingen voor een toepassing te bewaken. Sessiecookie (wordt gewist zodra uw browsersessie verloopt of u sluit de browser)

 

De cookies die we inzetten, zijn essentieel voor de werking van de website en het online bestelsysteem. U kunt deze cookies uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Houd er echter rekening mee dat als u het plaatsen en openen van deze strikt noodzakelijke cookies blokkeert, u de website niet kunt gebruiken of we mogelijk niet in staat zijn om de gevraagde service te verlenen.

Bezoek www.aboutcookies.org voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt uitschakelen.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, neemt u dan contact met ons op: carine.faudon-hubner@bausch.com.

Als u zich zorgen maakt of klachten hebt over ons gebruik van uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DPO@bausch.com.

Als u denkt dat uw klacht niet adequaat is behandeld, heeft u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichtautoriteit voor privacy in uw land.