Tekst Grootte:

Website Privacybeleid

Retour

Ingangsdatum: 13/09/2018

Welkom op de site.

Deze website wordt beheerd door Baush & Lomb France S.A.S. / BCF S.A.S. / Chauvin S.A.S. Laboratory / Synergetics France SARL / Pharma Pass SAS ("Bausch Health " of "We"). Dit Privacybeleid (het "Privacybeleid") beschrijft hoe wij informatie over u ("Persoonlijke Informatie") die we via deze Website kunnen verkrijgen, verzamelen, gebruiken, overdragen en vrijgeven. We behandelen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

We gebruiken persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden

  • Om uw verzoeken te verwerken

Wanneer u online producten bestelt, verzamelen wij uw identiteit, contactgegevens, verzendinformatie, betalingsmethode en andere informatie die nodig is om de transactie te voltooien. U kunt ook een account op onze website maken om interacties met ons te vergemakkelijken.

  • Om aan onze zakelijke behoeften te voldoen

U kunt deze site bezoeken zonder veel persoonlijke informatie over u te onthullen. Onze servers registreren echter automatisch om veiligheidsredenen technische gegevens over bezoekers voor het beheer van onze website en om de prestatieanalyse van de website uit te voeren.

We gebruiken ook persoonlijke gegevens die we verzamelen voor interne doeleinden, zoals het verbeteren van onze producten en promoties, het beheren van klantenaccounts, het begrijpen van de behoeften van onze klanten en het raadplegen van klanten voor onderzoek en ter informatie.

Ten slotte kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in verband met een zakelijke transactie en om onze rechten of eigendommen te beschermen, om onze gebruiksvoorwaarden en onze wettelijke verplichtingen te laten respecteren en voor het bedrijf, de oprichting, uitoefening en verdediging van wettelijke verplichtingen.

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met fiscale, boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van handelstransacties. Bovendien behandelen wij uw persoonlijke informatie wanneer dit wettelijk vereist is of wordt beperkt door een gerechtelijk bevel of een andere uitvoerbare beslissing.

  • Met uw toestemming

In bepaalde omstandigheden kunnen we uw toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het gebruik van bepaalde cookies, voor het gebruik van uw e-mailadres of uw mobiele telefoonnummer voor reclamedoeleinden, of wanneer u zich abonneert op bepaalde diensten (bijv. een nieuwsbrief). U hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken.

Bovendien kunt u vrijwillig persoonlijke informatie verstrekken, waaronder, indien van toepassing, uw naam, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en postadres), geboortedatum, werkstatus, naam van vrienden en familieleden, hobby's, interesses, professionele voorkeuren, merk- en productvoorkeuren, bron van referenties. Voor zover u informatie verstrekt over vrienden en familieleden, stemt u ermee in om deze personen dit Privacybeleid te verstrekken en hun toestemming te verkrijgen om deze informatie te delen.

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u ons geen persoonlijke gegevens sturen zonder eerst de toestemming of toestemming van een ouder of voogd te hebben verkregen.

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken of delen voor doeleinden die niets te maken hebben met degene die in dit privacybeleid worden beschreven zonder u eerst te informeren en, indien van toepassing, u de mogelijkheid te bieden om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te accepteren of af te wijzen.

Informatie delen

We kunnen uw persoonlijke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden delen met:

  • de andere entiteiten van de Bausch Health-groep;
  • Aanbieders van diensten die verband houden met de werking en het beheer van deze website en ons bedrijf, waaronder webhosting, diensten in verband met het aanbieden van technologische oplossingen, verwerking en autorisatie van betalingen en distributie van promotiemateriaal;
  • overheidsinstanties, regeringsinstanties of andere rechtshandhavingsfunctionarissen en rechtbanken, zoals vereist of toegestaan door de wet of wanneer dit wordt beperkt door een bindend voorschrift.
  • andere derden in verband met een bedrijfsreorganisatie, de verkoop of verkoop van activa, de fusie of verkoop van Bausch Health of een van onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Wanneer we uw persoonlijke gegevens delen met entiteiten die zich in landen buiten de EER of Zwitserland bevinden en die niet voorzien in een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming, voeren we contractuele garanties in overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u aanvullende informatie wilt, vindt u hieronder de benodigde contactgegevens.

Gegevensbeveiliging

We handhaven gepaste technische, fysieke en organisatorische maatregelen om Persoonlijke Informatie te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijziging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Helaas kan geen enkel informatiebeveiligingssysteem 100% veilig zijn. Daarom, terwijl we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van persoonlijke informatie niet garanderen of garanderen tegen onvoorspelbaar verlies of ongeoorloofde toegang.

Uw rechten

Onderhevig aan de beperkingen die door toepasselijke wetgeving worden opgelegd, hebt u het recht om ons te verzoeken om toegang tot, rechtzetting, wissen, beperken en beŽindigen van de verwerking en portabiliteit van uw persoonlijke informatie en om niet onderworpen zijn aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Deze verzoeken kunnen worden gericht aan de hieronder vermelde contactpersonen.

Gegevensintegriteit

We ondernemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verzamelen relevant is voor hun beoogde doeleinden en dat de persoonlijke informatie betrouwbaar en veilig is om haar doelen te dienen en accuraat, volledig en up-to-date is. In sommige gevallen moeten we echter op individuele gebruikers vertrouwen om nauwkeurige persoonlijke gegevens te verstrekken en te behouden. U bent er verantwoordelijk voor dat uw informatie actueel en correct is wanneer u deze aan ons verstrekt en wanneer onze diensten u de hulpmiddelen bieden om uw informatie bij te werken.

Bewaring van persoonlijke informatie

We zullen alleen persoonlijke informatie bewaren voor de tijd die vereist is door de toepasselijke wet (en), of zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het wordt verwerkt. We zullen persoonlijke informatie verwijderen wanneer dit niet langer nodig is en in ieder geval na het verstrijken van de maximale bewaartermijn die door de toepasselijke wetgeving wordt geboden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Als we materiŽle wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, plaatsen we een herziene link op de startpagina van de website waarop staat "Herzien privacybeleid" of een soortgelijke kennisgeving over de wijzigingen. U dient deze website regelmatig te controleren om te zien of er recente wijzigingen in dit privacybeleid zijn aangebracht. U kunt ook achterhalen of dit privacybeleid onlangs is gewijzigd door de ingangsdatum te controleren die aan het begin van dit privacybeleid wordt weergegeven.

Links naar andere websites

De privacypraktijken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid zijn alleen voor deze website en andere specifieke activiteiten. Andere websites die door derden worden gehost, kunnen verschillende werkwijzen hebben. Als u zich aanmeldt of andere websites bezoekt die worden beheerd door derden, raadpleegt u het Privacybeleid op deze sites. We hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken van derden.

Hoe we de privacy van werkzoekenden beschermen

Persoonlijke informatie die wordt verzameld van werkzoekenden, wordt beschermd door het beleid van 'Privacybeleid van aanvrager privacy' van Bausch Health.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via: Panteris, Mikael mikael.panteris@bausch.com

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: DPO@bausch.com (BSI Cybersecurity en Information Resilience Ltd., Ierland, VAT nummer IE 6365366K).

Als u van mening bent dat uw klacht niet adequaat is behandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichtautoriteit op vertrouwelijkheid in uw land.

Retour