Text Size:

Bauschonline.com – Fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Bausch & Lomb Nordic AB ("Bausch Health", "Bausch") behandler personoplysninger på websitet www.bauschonline.com.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den datasikkerhedsansvarlige (DPO) på dpo@bausch.com.

DatabBauschonline.com – Fortrolighedspolitikehandlingsaktiviteter

Bausch Health har oprettet websitet www.bauschonline.com alene til brug af øjenklinikker og deres forhandlere for at muliggøre online bestilling af produkter fra Bausch Health.

Kategorier af personoplysninger

Der er følgende kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger fra optikeren – navn, brugernavn, e-mailadresse og postadresse.
 • Forbrugerens personoplysninger – på forbrugerens anmodning – navn, leveringsadresse og oplysninger om det produkt, der er bestilt af optikeren til levering på forbrugerens hjemmeadresse.
 • Optikeren er ansvarlig for at indsamle og indtaste helbredsoplysninger om forbrugeren i Bausch Online-systemet.
 • Bausch Online er ikke beregnet til behandling af forbrugerens helbredsoplysninger, og sådanne oplysninger bør kun indtastes i systemet, hvis forbrugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke til hjemmelevering af en ordre.
 • Det er optikerens ansvar at oplyse forbrugeren om, at vedkommendes helbredsoplysninger kun deles med Bausch og udelukkende med det formål at udføre hjemmelevering af en ordre.
 • Optikeren må ikke afgive yderligere oplysninger om forbrugeren eller andre relaterede helbredsoplysninger, ud over hvad der er aftalt for at udføre hjemmelevering af en ordre.
 • Alle personoplysninger og alle andre data, der indsamles og behandles i Bausch Online-systemet, bruges udelukkende i forbindelse med betjening af Bausch Online.

Der er følgende kategorier af registrerede:

 • Brugere af www.bauschonline.com-systemet (Optikerens repræsentanter)
 • Forbrugere, der bruger Bausch' produkter

Dataansvarlig

Den enkelte optiker er eneste dataansvarlige for de følsomme personoplysninger, der behandles med henblik på at ordinere produkter til hjemmelevering af en ordre.

Bausch er eneste dataansvarlige for optikerens data i forbindelse med ordreprocessen og de aftalemæssige interaktioner med optikeren.

Bausch Health og Optikeren har Fælles Dataansvar for forbrugerens personoplysninger, der bruges af optikeren for at opfylde den kontrakt, Forbruger og Optiker har indgået med hinanden, samt for at levere produkterne til forbrugerens adresse.

Lovgrundlag for databehandling

Bausch Health behandler personoplysninger på www.bauschonline.com for at kunne levere den ordre, der er afgivet af optikeren på basis af kontrakten mellem Optiker og Forbruger om fremskaffelse og, hvis ønsket, levering af Bausch Health' produkter til forbrugerens hjemmeadresse.

Formålet med databehandlingen

Bausch Health behandler personoplysninger på www.bauschonline.com med følgende formål:

 • fuldførelse af ordrer afgivet af Optikeren og
 • levering af produkter til leveringsadressen, enten hos optikeren eller hjemme hos forbrugeren.

Opbevaring af data

Personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for behandling af ordre- og leveringsydelserne og i overensstemmelse med Bausch Healths regler om opbevaring og tidsfrister.

Offentliggørelse og international overføring

De personoplysninger, der behandles på bauschonline.com, opbevares i Bausch' datacenter i Rochester, USA.

Bausch Health er en global virksomhed. Den globale dækning betyder, at Bausch har selskaber og tredjepartsudbydere rundt omkring i hele verden. Bausch Health kan dele personoplysninger med tredjepartsmodtagere, eksempelvis:

 • Andre virksomheder, der er en del af Bausch Health
 • Serviceudbydere, eksempelvis inden for logistik (forsendelse og distribution) og
 • It-udbydere

Når Bausch Health behandler dine personoplysninger, kan de blive overført til lande uden for dit hjemland, der kan have forskellige (og somme tider lavere) standarder for databeskyttelse. Personoplysninger, der overføres, beskyttes på linje med de love og regler, som gælder i de lande, Bausch opererer i, herunder EU's databeskyttelseslov GDPR (General Data Protection Regulation).

Bausch Health tager de relevante kontraktmæssige, tekniske og organisatoriske forholdsregler, som loven kræver, for at sikre, at fortroligheden og sikkerheden for dine data er intakt.

Overførsel af data fra EU beskyttes via Bausch Healths koncerninterne overførselsaftaler. Disse aftaler er baseret på EU-kommissionens godkendte standardkontraktklausuler og sikrer tilstrækkelig beskyttelse, så dine personoplysninger er dækket på samme niveau af databeskyttelse som den, der er gældende inden for EU.

Dine rettigheder

Med forbehold for lovbestemte begrænsninger har de registrerede visse rettigheder, hvad angår deres personoplysninger. Du har ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Bausch opbevarer om dig, samt ret til berigtigelse, dataportabilitet, indsigelse, begrænsning af behandling og sletning af dine personoplysninger (i nogle tilfælde).

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder i forbindelse med Bausch Healths indsamling og brug af dine personoplysninger, kan du kontakte dpo@bausch.com.

Hvis Bausch Health ikke tager sig tilstrækkeligt af dit spørgsmål eller dine betænkeligheder, kan du indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed for databeskyttelse i dit land.

Aftale om Fælles Dataansvar

 • Bausch og hver enkelt Optiker har Fælles Dataansvar, iht. artikel 26 i GDPR, for forbrugerens personoplysninger ved hjemmelevering, for opfyldelse af den kontrakt, forbrugeren og optikeren har indgået med hinanden, og for levering af produkterne til Patientens adresse.
 • Den enkelte optiker er dataansvarlig for helbredsoplysninger og følsomme personoplysninger, der indsamles under denne aftale med det formål at ordinere produkter til hjemmelevering.
 • Bausch er eneste dataansvarlige for optikerens data i forbindelse med ordreprocessen og de aftalemæssige interaktioner med optikeren.
 • Bausch behandler personoplysninger på www.bauschonline.com for at kunne levere den ordre, der er afgivet af optikeren på basis af den kontrakt, der er indgået mellem forbrugeren og optikeren om fremskaffelse og, hvis ønsket, hjemmelevering af Bausch Healths produkter direkte på forbrugerens adresse.
 • Optikeren garanterer, at forbrugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke til behandling af vedkommendes helbredsoplysninger med henblik på hjemmelevering af ordre.
 • Parterne i aftalen om Fælles Dataansvar har pligt til at sørge for, at de personoplysninger, de er ansvarlige for, behandles på en måde, der er i overensstemmelse med GDPR og de respektive nationale datasikkerhedslove.
 • Parterne i aftalen om Fælles Dataansvar har pligt til at give oplysninger, som beskrevet i artikel 13 og 14 i GDPR, til de registrerede med hensyn til behandlingen af personoplysninger til de respektive formål.
 • Partnerne i aftalen om Fælles Dataansvar har pligt til at overholde de registreredes rettigheder som beskrevet i artikel 15-22 i GDPR.
 • Partnerne i aftalen om Fælles Dataansvar har pligt til at overholde deres respektive ansvarsforpligtelser og alle andre forpligtelser, f.eks. omkring brud på persondatasikkerheden, behandlingssikkerhed, krav til opbevaring i henhold til GDPR og andre gældende love.
 • Alle spørgsmål vedrørende Bausch' databehandling skal sendes til: dpo@bausch.com
 • Kunden skal udpege et kontaktpunkt for de registrerede og for behandlingen af helbredsoplysninger.
 • Partnerne i aftalen om Fælles Dataansvar skal separat styre deres respektive databehandleres kommercielle aktiviteter og datastyringsaktiviteter og kun give dem de personoplysninger, som databehandlerne med rimelighed kan kræve, for at databehandlerne kan levere tjenesterne på vegne af de dataansvarlige, som de har indgået aftale med.
 • Instruktioner vedrørende datastyring, der gives af Partnerne i aftalen om Fælles Dataansvar til de respektive databehandlere, skal til enhver tid overholde reglerne i GDPR og alle relevante, nationale databeskyttelseslove, og skal formaliseres i en skriftlig aftale.
 • Forbrugerdata, der indtastes i Bausch Online, deles med andre Bausch-forretningsenheder, hvor forskellige niveauer af persondatabeskyttelse gælder. Bausch har udarbejdet en kontraktmæssig beskyttelse for at garantere, at niveauet af beskyttelse af personoplysninger er i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Definitioner

Personoplysninger Alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person, herunder også helbredsoplysninger, forbrugerdata og optikerdata.
Den registrerede En identificeret eller identificerbar fysisk person.
Helbredsoplysninger Helbredsoplysninger er defineret som følsomme personoplysninger iht. artikel 9 i GDPR.
Dataansvarlig En part, der bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger.
Fælles Dataansvar To eller flere dataansvarlige er fælles om at bestemme formålet og midlerne til behandling af personoplysninger, og i dette tilfælde er det Bausch og den enkelte øjenklinik.
Databehandling Indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
Brud på persondatasikkerheden Et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.
Forbruger Den person, som optikeren rådgiver og/eller ordinerer Bausch' produkter til.
Forbrugerdata Omfatter forbrugerens personoplysninger og helbredsoplysninger, der indtastes af optikeren i Bausch Online med henblik på hjemmelevering af en ordre.
Ordre til hjemmelevering En ordre afgivet af en optiker på vegne af forbrugeren og indtastet i Bausch Online, så Bausch kan levere et Bausch-produkt direkte til forbrugerens hjemmeadresse.
Kunde Optik
Kundedata Personoplysninger om den enkelte optik butik, der er nødvendige for at kunne registrere ordrer og bestille produkter i Bausch Online-systemet.