Tekst Grootte:

Leveringsvoorwaarden

Back

Ter bescherming van de consument en de reputatie van onze merken is het van belang dat adverteren voor en verkoop van Bausch & Lomb contactlenzen geschiedt door voldoende ervaren en deskundig personeel.

Contactlenzen en contactlensverzorgingsproducten moeten in de praktijk gebruikt worden zoals is voorgeschreven door Bausch & Lomb B.V. De levering geschiedt over het algemeen franco huis.

Betalingscondities: netto, binnen 30 dagen na datum factuur.

Klachten dienen te worden ingediend binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Vervoerschade en eventuele manco's dienen bij de ontvangst van de zending bij de vervoerder te worden gereclameerd.

Retourneerregels in praktijk

Hoofdregels

Geleverde artikelen kunnen worden omgeruild of gecrediteerd, wanneer deze voldoen aan de volgende hoofdregels.

  1. Binnen 2 maanden na ontvangst retourneren. Bestellingen via internet 4 maanden
  2. Alleen in de originele verpakking
  3. Vloeistoffen kunnen niet geretourneerd worden
  4. Product staat vermeld in de prijslijst
  5. Alleen met (kopie) pakbon

Retouren die niet voldoen aan de hoofdregels zoals hierboven vermeld, zullen zonder creditering worden vernietigd.

Vloeistoffen

Omruil niet mogelijk (zie Hoofdregels), alleen bij transportschade.

Contactlenzen Omruil Omruil geopend Credit
Blister hoofdregels niet mogelijk hoofdregels
Soft vial hoofdregels niet mogelijk hoofdregels
Soft toric vial (mto) niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
RGP hoofdregels €17,50 omruil hoofdregels
RGP (mto) niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk

Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten met betrekking tot contactlenzen, contactlensverzorgingsproducten en accessoires te vervallen. Alle prijzen zijn excl.

BTW en verzendkosten. Prijs- en assortimentswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Op alle onze prijslijsten, offertes, aanbiedingen, orders, orderbevestigingen, overeenkomsten, leveringen en facturen zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Bausch & Lomb B.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 80878482 en worden u op verzoek kosteloos door Bausch & Lomb B.V. toegezonden. Nederlands recht is steeds van toepassing. Geschillen zullen altijd bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Aan deze catalogus en prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen en de specificaties die in de catalogus en prijslijst staan vermeld kunnen afwijken van de door ons geleverde producten.

Back